IndledningBrandes historie


Brandes syn på forskellige aspekter af det polske samfund


Relevans for den moderne læser


Hvem er denne udgave skrevet for

Principper for "oversættelsen"


Første indtryk - 1885

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5Andet indtryk - 1886

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8Tredje indtryk - 1894

En herregård i russisk Polen

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6


Del 7


Del 8


Teksbearbejdelse af George Brandes' Indtryk fra Polen.
© Michael Hardenfelt, 2014
Brandes
George Brandes - Indtryk fra Polen


Moderniseret og forenklet version,
Udarbejdet af Michael Hardenfelt, 2014

Teksbearbejdelse af George Brandes' Indtryk fra Polen.
© Michael Hardenfelt, 2014
Relevans for i dag

 

Mange af de emner som omtales i Brandes beretning er ikke bare tidsrelevante i slutningen af 1900-taller, men opstår også i aktuelle diskussioner. Som sådan er værket et indspark med en anden eller en identisk synsvinkel på moderne problemstillinger.

Af mere lokal relevans er beskrivelsen af hvordan litteraturen og kunsten kredser om fortiden. Det er måske ikke sandt i det moderne Polen, men undervisningssystemet synes fortsat at romantisme og store historiske værker er af afgørende betydning for at kunne identificere sig som Polak. Fikseringen på den heroiske litteratur og kunst er netop et levn fra tiden fra før 1. Verdenskrig, men er også til en vis grad anvendt i kommunisttidens Polen, hvor det fortsat var nødvendigt at legitimere den nationale eksistensberettigelse.

Det der går mest rent ind er dog beskrivelsen af en besat stat; det er egentlig en tids- og stedløs beskrivelse af diktaturets og undertrykkelsens væsen. De dæmpede stemmer, frygten, håbet, drømmene – det kunne have fundet sted i en romersk provins for 2.000 år siden, eller overføres til et af de mange lande som styres af fremmede besættelsestropper i det 21. århundrede. Censur og tankepoliti spiller her en vigtig rolle.

Et relevant moderne problem er netop overvågningen, hvor Brandes beretter hvordan Zarens politi holdt styr på befolkningen ved hjælp af portvogtere, som åbnede husets hoveddør for alle hjemkomne. Disse var ansat selv i private husholdninger, og skulle i princippet sikre mod kriminalitet, men blev samtidigt magthavernes kontrolorgan; en debat der på en måde forekommer mig særdeles levende.

Selvmedlidenhed er et begreb der slår mange udlændinge der kommer til Polen; polakker (specielt de ældre generationer) er i stand til med dyb følelse at skildre deres elendige situation; hver en uretfærdighed udpensles, hver myrdet polak er en martyr, hver naturkatastrofe er et udtryk for polakkernes specielle, ulykkelige situation. Som udlænding kan man få det indtryk at tiden under kommuniststyret, Jaltakonferencens opdeling af Europa og Polens adskillelse fra Vesteuropa rent faktisk er en (måske) berettiget årsag til denne selvforståelse, men Brandes viser klart at disse synspunkter går langt tilbage i tiden, og blot er overleveringen fra generation til generation. Fra epoke til epoke ændrer man lidt på årsagerne til at omverdenen bør udvise særlig medfølelse med polakkerne, men konklusionen er altid den samme.

Næste kapitel >>>>>


Dansk versionLinks:

Michael Hardenfelts hjemmeside

Oversættelse polsk-dansk

Turistguide Gdansk

Turistguide Warszawa

Polen i dag