IndledningBrandes historie

Brandes syn på forskellige aspekter af det polske samfund

Relevans for den moderne læser

Hvem er denne udgave skrevet for

Principper for "oversættelsen"


Første indtryk - 1885

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5


Andet indtryk - 1886

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8Tredje indtryk - 1894

En herregård i russisk Polen

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8


Teksbearbejdelse af George Brandes' Indtryk fra Polen.
© Michael Hardenfelt, 2014
Brandes
George Brandes - Indtryk fra Polen


Moderniseret og forenklet version,
Udarbejdet af Michael Hardenfelt, 2014

Teksbearbejdelse af George Brandes' Indtryk fra Polen.
© Michael Hardenfelt, 2014
 

Oversættelsen

Hvis nogen søger Brandes eget sprog – så skal vedkommende læse originalen, som er tilgængelig på internettet. Dette er min egen modernisering af Brandes tekst, ofte har jeg ladet sproget stå som det var, hvis jeg har syntes det var klart for en moderne læser, ofte har jeg imidlertid ændret ordstilling eller ord, selv om sætningen var umiddelbar forståelig, simpelt hen fordi jeg synes det ville lyde mere flydende for en moderne læser. Selv om jeg opretholder en lidt gammeldags stil må jeg indrømme at jeg nu og da ikke har kunnet give efter for fristelsen til at afløse et gammeldags udtryk med et moderne teknologisk udtryk, som på en eller anden måde bryder teksten; det er min lille perfiditet, som selvfølgelig ikke ville have passeret hvis en redaktør havde gennemset teksten. Nu er tekstmoderniseringen imidlertid fuldstændigt mit eget ansvar, og jeg har derfor nydt at benytte den slags effekter.

Hvor jeg sprogligt har ændret så meget at jeg ikke længere vil vove at hævde at der er tale om Brandes egen tekst, så håber jeg at have gengivet hans tanker og iagttagelser korrekt. Når man går ind og ændrer på eller oversætter en tekst kan det selvfølgelig ikke undgås at man fortolker kildetekstens tanker, men jeg håber at det er lykkedes mig at gøre det loyalt; skulle nogen have fundet eksempler på forkert gengivelse af Brandes tanker, så vil jeg blive glad for at høre derom.

Med hensyn til citater og direkte tale har jeg kun rettet stavemåde, og en sjælden gang i mellem ændret lidt på udgåede grammatiske former. De samme principper har jeg holdt mig til når jeg føler at Brandes selv går fra fortællende til litterær beskrivende stil, men jeg indrømmer at jeg nok kunne have udvist mere konsekvens med hensyn til det sidste. Jeg håber imidlertid at det bidrager til at opretholde tekstens autenticitet, og til at minde om hvornår den er skrevet. Jeg må dog indrømme at jeg enkelte steder har forkortet teksten en smule hvor Brandes går over i litterære diskussioner eller udredninger; formålet med min tekst er at vise Brandes’ forhold til Polen, ikke hans litterære synspunkter. Jeg har endvidere foretaget ganske mange forkortelser og omformuleringer når det kommer til Brandes indskudte sætninger; disse er talrige, og formår at få selv den klarest tænkende til at miste tråden. Jeg vil gerne give Brandes en undskyldning for disse omformuleringer, men de lange indskudte sætninger passer simpelt hen ikke til tiden.

Michael Hardenfelt, juli 2014

Til Brandes rejsebeskrivelse >>>>>


Dansk versionLinks:

Michael Hardenfelts hjemmeside

Oversættelse polsk-dansk

Turistguide Gdansk

Turistguide Warszawa

Polen i dag